Om förbundet

Svenska Allstyleförbundet bildades 2017. 

Svenska Allstyleförbundet ingår i Kampkonstförbundet som är underförbund till SB&K.

Förbundets styrelse har till uppgift att administrera och utveckla Allstyle i Sverige.

Svenska Allstyleförbundets vision och målsättning
* Få medlemsföreningar att arrangera tävlingar runt om i landet
* Att Internationalisera tävlingssytemet
* Anordna SM med sikte på hösten 2019

Styrelse
Styrelsen väljs på förbundets årsmöte som hålls i februari månad.

Orförande;  Thabo Motsieloa
Mail: info@allstylesweden.se
Telefon: 0704-176941
Vice ordförande: Peder Finnsiö
Sekreterare: Fredrik Halldén
Kassör: Eva Callenbo Motsieloa