Om förbundet

Svenska Allstyleförbundet bildades 2017. 

Förbundets styrelse har till uppgift att administrera och utveckla Allstyle i Sverige.

Svenska Allstyleförbundets vision och målsättning
* Få medlemsföreningar att arrangera tävlingar runt om i landet
* Att Internationalisera tävlingssytemet
* Anordna SM med sikte på hösten 2019

Styrelse
Styrelsen väljs på förbundets årsmöte som hålls i februari månad.

Ordförande;  Thabo Motsieloa
Mail: info@allstylesweden.se
Telefon: 0704-176941

Vice ordförande: Ivan Sundström
Kassör: Maria Liem
Sekreterare:Magnus Segerberg
Ledamöter: Eva Callenbo Motsieloa, Johan Halldin, Andreas Åslin
Suppleant: Amar Aldolayhi

Valberedningens ordförande: Ulrika Ed