Domare
Allstyleregelverket har 18 aktiva och godkända domare.
Domarutbildningar kommer anordnas minst en gång om året.

Domarutbildning 6:e april 2019 
Plats: Sats, Kocksgatan 12, Stockholm
Tid: 12:00-15:00


Domarutbildningen kommer i första hand koncentrera sig på poängdömning men även beröra ringdömeriet och hur en ringdomare arbetar. Utbildning är heldag och innehåller både teoretiska och praktiska övningar.
* Du ska vara 18 år fyllda
* Du ska minst 4 års träningserfarenhetAnmäl dig här senast 30 mars