Domare
Idrotten Allstyler har 22 godkända domare.
Domarutbildningar kommer anordnas minst en gång om året.

Domarutbildning 
Plats: 
Tid: 


Domarutbildningen kommer i första hand koncentrera sig på poängdömning men även beröra ringdömeriet och hur en ringdomare arbetar. Utbildning är heldag och innehåller både teoretiska och praktiska övningar.
* Du ska vara 18 år fyllda
* Du ska minst 4 års träningserfarenhetAnmäl dig här senast